Är det verkligen rimligt att skaffa solceller i Sverige?

Det är fullt förståeligt att någon som har genomlidit en svensk vinter ställer sig frågande till solceller. Men förutsättningarna för solceller är bättre än vad man kan tro i Sverige.

Södra Sverige (söder om Stockholm) får ungefär lika många soltimmar per år som Tyskland. Solceller har en sämre verkningsgrad (dvs. hur stor andel av solenergin som omvandlas till el) vid högre temperaturer. Vårt svala klimat gör att vi får ut mer el per soltimme än länder med varmt klimat.

Solceller är dock inte en jämn energikälla. Mängden el som genereras varierar både under dygnets timmar och årets månader. Du kan alltså inte skaffa solceller, och sedan glatt springa iväg och försöka kapa elkabeln (tyvärr).

Jag har även hört mer än en person säga ”Det är ingen idé att skaffa solceller, de ger ju inget när jag behöver det som mest.” – även om jag förstår vad de menar, så tänker de fel.

En investering i solceller ska utvärderas objektivt, och på ett sätt som möjliggör jämförelser med andra möjliga investeringar.

  1. Återbetalningstid: Hur många år tills att avkastningen från solcellsanläggningen överstiger investeringen du behövde göra
  2. Din årliga avkastning: Den årliga avkastningen i förhållande till investeringskostnaden

Hur tjänar du pengar på en solcellsanläggning?

Enkelt uttryckt ser kalkylen ut på följande sätt för en solcellsanläggning:

  • Du gör en större investering i samband med installationen.
  • Du får löpande avkastning då din elräkning minskar. När du har ett överskott av el säljer du den till ditt elbolag.

Av dessa två intäktskällor är elen du använder själv mest värdefull. Dels eftersom du sällan kan sälja till samma pris som du köper. Dels eftersom du är mindre beroende av lagar och regleringar.

En normal solcellsanläggning har en årlig avkastning på mellan 7-11 % beroende på enskilda faktorer (storlek, egen elförbrukning, geografiskt plats, placering av solcellerna m.m.).

Ett flertal studier har funnit att värdet på ditt hus ökar med mer än installationskostnaden av solceller, bl.a. denna från University of California, Berkeley i USA och denna från Maryland University. Enligt en svenska studie från SLU (Statens Lantbruks Universitet) ökade värdet på huset med nästan 3 gånger investeringskostnaden.

”The average estimated net cost of installing a Pvoltaic system is 101,000 SEK in this study. The linear regressions suggest that house prices increase between 280,000 SEK and 300,000 SEK.”

En annan studie fann att huspriset ökade i linje med installationskostnaden av solcellerna. Jag skulle kanske inte rekommendera någon att installera solceller precis innan de ska sälja i syfte att få upp försäljningspriset. Alla publicerade studier har dock funnit att solceller ökar värdet på huset med minst investeringskostnaden av solcellsanläggningen.

Värdeökningen kommer från två faktorer: 

  1. Sänkt driftskostnad
  2. Miljömedvetna köpare är villig att betala mer för ett hus med solceller.

Har du likvida medel på banken kan du jämföra investeringen gentemot att ha pengarna på bankkontot. Din investering i solceller har en riskfri årlig ränta på 7-11 % jämfört med en bankränta om 0,3 %.

Jag känner inte till några andra potentiella investeringar som ger dig en riskfri avkastning på mellan 7-11 % årligen. Då värdet på ditt hus ökar med minst installationskostnaden kan du dessutom finansiera hela investeringen med en förmånlig ränta via bolånet.

För att göra en beräkning av din avkastning rekommenderar jag dig att ta in offerter från solcellsinstallatörer. Ta enbart in offerter från installatörer som faktiskt kommer ut och inspekterar ditt tak eftersom det ökar säkerheten i beräkningen.

Innan du begär en offert rekommenderar jag dig att ladda ner min guide om de fem vanligaste misstagen när du skaffar solceller, och hur du ska undvika dem.

  • Hur du väljer rätt leverantör utan att behöva begära 11 offerter och bli jagad i telefon av gåpåiga säljare
  • Hur du på 30 sekunder kan avgöra om en solcellsleverantör endast tänker sin egen plånbok
  • Hur du maximerar avkastningen på din solcellsanläggning

Hur fungerar solceller?

Det finns ett antal komponenter i en solcellsanläggning.

Solpaneler: Först har du själva solpanelerna som solen skiner på. När solen skiner skapas en elektrisk spänning. Genom att koppla samman solpaneler skapar en tillräckligt hög elektrisk spänning.
Växelriktare: Växelriktaren omvandlar elen som bildas av solcellerna till växelström (”vanlig ström”) som du kan använda i hemmet.
Elcentral: I elcentralen fördelas sedan energi från taket så att du kan driva ditt kylskåp, frys och andra elektriska apparater med din egen el.
Nätägarens elmätare: Elmätaren mäter hur mycket el som du förbrukar (och som du ska betala för) och hur mycket el som du säljer (och ska få betalt för). Du har en elmätare i dagsläget även om du inte har solceller. I samband med att du skaffar solceller byter din nätägare ut den till en version som kan mäta hur mycket el du säljer.
Infästning/montagesystem: Montagesystemet är det som installatören fäster på taket och som sedan solpanelerna sitter fast i.
Optimerare: Vissa solcellsanläggningar behöver optimerare. Optimerare ökar solcellsanläggningens totala produktion genom att minska förluster på grund av variationer mellan de enskilda solpanelerna. Variationer som uppstår pga. av skuggning, läge, nedsmutsning m.m.

Det finns även vissa fördelar utifrån ett säkerhetsperspektiv med att ha optimerare. Nackdelen med optimerare är att det ökar investeringskostnaden samt att det är en elektrisk komponent som riskerar att gå sönder.

Är solceller verkligen bra för miljö?

Det korta svaret är ja!

Den negativ miljöpåverkan från solceller kommer från framförallt tillverkningen. Detta beror på att solceller ofta innehåller material som kräver mycket energi att framställa. Även själva transporten av solcellerna har en negativ miljöpåverkan.

Ur ett miljöperspektiv är det väldigt viktigt att satsa på kvalitet när det kommer till solceller. Dels för att säkerställa en så lång driftperiod som möjligt. Dels för att säkerställa att produktionen bedrivs så miljövänligt som möjligt.

Energimyndigheten i Sverige bedömer att det tar cirka två till tre år för solceller att generera motsvarande den mängd energi som använts för att tillverka dem. En kvalitativ solcellsanläggning sitter minst 25 år på taket.

Med vänliga hälsningar,

Gustav ”Din machete i solcellsdjungeln” Haag

×
Undvik 5 kritiska misstag när du skaffar solceller

Anmäl dig för att få en kostnadsfri guide för att undvika vanliga misstag när du skaffar solceller. Du kan avanmäla dig när som helst.